AZG

Menu


AZG P.P.H.U. spółka jawna
Zbigniew Karliński,
Adam Ślusiewicz
ul. M. Wedmanowej 4
93 - 228 Łódź

tel.   42 6491985
fax.  42 6493450

Przydomowe oczyszczalnie ścieków

Proponujemy zakup naszej oczyszczalni ścieków. To najtańszy i najprostszy system oczyszczania, polegający na wstępnym podczyszczaniu w osadniku gnilnym, a następnie doczyszczaniu w drenażu rozsączającym lub złożu biologicznym. W skład zestawu wchodzi: osadnik gnilny, filtr, studzienka rozdzielcza, układ rozsączający, wywiewki, armatura i geowłóknina.

Zalety oczyszczalni “AZG”
- niskie koszty zakupu instalacji
- serwis gwarancyjny i pogwarancyjny
- wysoka skuteczność działania
- prosta budowa
- łatwy montaż
- tania i bezawaryjna eksploatacja
- duża ilość wariantów montażu
- brak zasilania w energię elektryczna
- możliwość podłączenia do istniejących szczelnych szamb

Zasada działania oczyszczalni
Przydomowe oczyszczalnie firmy “AZG” przeznaczone są do oczyszczania ścieków bytowo-gospodarczych pochodzących z budynków mieszkalnych użytkowanych ciągle lub okresowo ( np. domków letniskowych). Można je także stosować w przypadku obiektów użytkowania zbiorowego ( np. motele, punkty gastronomiczne itp.)

Przebieg procesu oczyszczania wygląda następująco:
- ścieki bytowo-gospodarcze dopływają grawitacyjnie kanałem do osadnika gnilnego.

W osadniku przebiegają następujące procesy technologiczne:
- sedymentacja zawiesiny łatwo opadalnej
- flotacja zanieczyszczeń o gęstości mniejszej niż gęstość wody
- fermentacja wytrąconych osadów w obecności bakterii beztlenowych

Odbiornikiem ścieków oczyszczonych w ok. 80% jest grunt. Sklarowane ścieki kierowane są do studzienek rozdzielczych, a następnie wpływają do drenażu rozsączającego, który stanowi stopień biologiczny procesu oczyszczania. Podczas eksploatacji oczyszczalni na powierzchni podsypki żwirowej drenażu, wytwarza się błona biologiczna warstwa składająca się z kolonii bakterii, pierwotniaków i innych mikroorganizmów.

W trakcie przesączania się przez podsypkę zanieczyszczenia są redukowane w warunkach tlenowych (konieczność stosowania sprawnej wentylacji układu). Zastosowanie oczyszczalni powinno być poprzedzone badaniem rodzaju gruntu oraz określeniem głębokości położenia zwierciadła wód gruntowych (zastosowanie drenażu rozsączającego może mieć miejsce wtedy, gdy poziom wody gruntowej znajduje się nie mniej niż 1,50 m poniżej poziomu drenów).

Typ oczszczalni Wydajność Pojemność osadnika Kształt i wymiar osadnika gnilnego Długość drenażu
m3 RLM
AZ 4 0,60 2 ÷ 4 2 m3 Kula średnicy 160cm 40 mb
AZ 6 0,90 4 ÷ 6 3 m3 Walec śred./dł. 160x220 cm 60 mb
AZ 10 1,50 6 ÷ 10 5 m3 Walec śred./dł. 160x220 cm dwukomorowy 80 mb
AZ 10 1,50 6 ÷ 10 5 m3 Walec śred./dł. 160x340 cm trzykomorowy 80 mb

do góry